Mobileszköz alapú integrált vasúti teherkocsi követési információs rendszer

A Pegaconsult Kft. 171 636 376 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék” című pályázati kiírás keretében. A támogatás mértéke: 55%.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00024

A projekt címe: Mobileszköz alapú integrált vasúti teherkocsi követési információs rendszer

A projekt befejezési dátuma: 2021.09.02

A projekt bemutatása:

A Pegaconsult Kft. már több mint 10 éve hatékonyan támogatja vasúti informatikai rendszerek kifejlesztésével a hazai vasút minden szereplőjét. A Széchenyi 2020 program keretein belül cégünk 2019-ben támogatást nyert egy újabb vasúti informatikai rendszer kifejlesztésére, mely során a vasúti közlekedésben alkalmazható OCR (Optical Character Recignition) alapú informatikai szolgáltatás kifejlesztését vállaltuk. Ez egy Android alapú mobil alkalmazás és egy hozzá kapcsolódó webes felület, mely képes rögzíteni a vasúti teherkocsik pályaszámát. Mindezt speciális hardver alkalmazása nélkül, így lehetővé téve a gyorsabb és pontosabb adatbevitelt, felváltva ezzel a jelenleg sok esetben papír alapú, manuális adatrögzítést. A felismert adatok és a rendelkezésre álló jármű törzsadatbázis adatok alapján lehetőség van vonatösszeállítás adatok létrehozására, melyek a TAF-TSI szabvány alapú TC és TR üzenetek formájában elküldhetők a pályavasutak, illetve a partner vasútvállalatok számára, megkönnyítve így az információ áramlást és a vonatközlekedéshez kapcsolódó adminisztrációt. A projekt 2019 szeptember elején indult el és 2021. szeptemberében zárult le, és a fejlesztés eredményeként elkészült a Mobileszköz alapú integrált vasúti teherkocsi követési információs rendszer .

A rendszer főbb eredményei:

 • Android alapú mobil applikáció
 • Webes, felhő alapú adminisztrációs felület

A mobil applikáció:

A rendszer egy Android alapú mobil applikáció, melynek segítségével a vasútvállalati dolgozók a terepen könnyen, gyorsan tudják rögzíteni a tehervonatok szükséges adatait, majd ezeket az adatokat a központi felhő szolgáltatás felé tudják továbbítani.

A mobil applikáció legfontosabb funkciója a vonatösszeállítás adatok rögzítése. Az applikációba integrált OCR alapú szöveg felismerési funkción keresztül a vasútvállalati dolgozóknak elegendő lefotózni a jármű UIC pályaszámát és a rendszer, amennyiben ismeri a járművet, felajánlja annak adatait.

A vonatösszeállítások rögzítése megszakítható, majd később folytatható művelet. A rendszer jól elkülönítve jeleníti meg a még szerkesztés alatt álló és a már nem módosítható vonatösszeállításokat.

A webes, felhő alapú felület:

A felhő alapú webes adminisztrációs felület és jármű adatbázis, melynek használatával a vasútvállalati diszpécserek és adminisztrátorok monitorozni tudják a vonatösszeállítások folyamatát, szükség esetén a dolgozók által elkészített adatokat javítani tudják. A rögzített adatok alapján a vasúti kocsik követése és a jármű adatbázis webes szolgáltatásokon keresztül elérhetővé válik.

Főbb funkciói:

 • Több vasútvállalat és a hozzájuk kapcsolódó felhasználók karbantartása
 • Törzsadat karbantartás: országok, rakományok, szolgálati helyek
 • Közös jármű típus és jármű adatbázis
 • Menetrendek karbantartása: importálás XML file-ból
 • Vonatösszeállítások: új vonatösszeállítás létrehozása, mobil applikációból érkező vonatösszeállítás fogadása
 • Vonatösszeállítás munkafolyamat támogatás: állapotgép alapú, testre szabható munkafolyamat támogatás a vonatösszeállítások létrehozására, javítására és továbbítására a vasútvállalatok felé
 • Vonatösszeállítás adatok továbbítása az érintett vasútvállalatok felé

A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatás több vasúti szereplőnél is hasznosulhat. A fejlesztéskor olyan nemzetközi szabványokhoz, ajánlásokhoz való illeszkedés volt a cél, amelyek alkalmazása megkönnyíti az egyes szereplők csatlakozását:

 • a TAF-TSI szabvány alapú TC és TR üzenetek használata
 • az European Vehicle Register (EVR) adatok használata
 • az XML alapú menetrendi üzenetek fogadásának lehetősége

Az EU-s szabályozás abba az irányba halad, hogy támogassa az egységes, központi jármű adatbázis létrejöttét. A fejlesztés során létrehozott jármű adatbázist webszolgáltatásokon keresztül illeszthető az EVR jármű adatbázisba.

Bár központi alkalmazásról beszélünk, a vasútvállalatok csak a saját használatban lévő kocsijairól kaphatnak információt, kizárólag a jármű törzsadatbázisban tárolt adatok lehetnek mindenki számára elérhetőek.

Mivel az azonosítók szabványosak, ezért a rendszer használatának földrajzi kiterjeszthetősége nem függ az országhatároktól.

A rendszer a naprakész információk alapján megkönnyíti döntéshozást a diszponálás során. A vonatszintű követés mellett megjelenik az egyed szintű kocsikövetés. A tulajdonosok informálódhatnak a kocsijaik aktuális műszaki állapotáról a kocsi egyedekhez kapcsolható hibajegyeken keresztül.

A megvalósított architektúra alapján a rendszerhez való csatlakozás könnyen meg tud történni, a csatlakozni kívánó partnerek számára nincs semmilyen egyedi hardware vagy software licensz költség.

A rendszerhez csatlakozó, adatgyűjtésben, rögzítésben részt vevő vasútvállalatok növekvő számával párhuzamosan lehet növelni a kiszolgáló informatikai háttérrendszer kapacitását.

Sajtóközlemény

Map

Kapcsolat

Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/B. fsz. 9-10.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 2. emelet 282.
Telephely: 8171 Balatonvilágos, Ady Endre utca 20.
Telefon: +36 20/359 7843