A közlekedésinformatika alapjai

A közlekedés legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a személyek és áruk helyváltoztatását, és így kulcsszerepet tölt be mindennapjainkban. Ám ahhoz, hogy az emberi mobilitás és a kereskedelem biztos alapja lehessen, egyszerre kell gyorsnak, költségkímélőnek, hatékonynak és biztonságosnak lennie.

A hatékonyság egyre fontosabbá váló követelménye, valamint az informatika és a kapcsolódó tudományterületek fejlődése nem hagyhatják érintetlenül a közlekedést sem. Szükség van a legújabb ismeretek és tudományos eredmények egységes rendszerbe foglalására, és helyes felhasználására. 
Ennek legideálisabb eszköze a közlekedési informatika.

 

A közlekedési informatikai rendszerek integrálják azokat az ismereteket, amelyek segítségével a közlekedési rendszerek résztvevői a folyton változó körülmények között is meg tudnak felelni a kihívásoknak.

A tevékenység (működés) javításának érdekében kerülnek felhasználásra a  szervezés-, döntés- és vezetéselmélet, valamint a szimuláció ismeretei.

Az irányítás fejlesztése a szabályozás technika, az automatizálás és a kibernetika segítségével lehetséges.

Az információellátás javítását az információelmélet, az informatika és a páninformatika ismeretei teszik lehetővé.

Az integrált kockázatminimalizált fejlesztések pedig az olyan, rendszerszintű ismereteket tartalmazó tudományágak segítségével valósíthatók meg, mint a rendszerelmélet és a rendszertechnika.

A közlekedési informatika tárgya tehát az információ, módszere az információ-ellátási rendszerek elemzése, tervezése, üzemeltetése és fejlesztése, hatóköre a közlekedés teljes információs rendszere, eszközei pedig a számítógépes és kommunikációs technika. Célja, hogy a közlekedés folyamatát teljes egészében átfogó, hatékonyabb koordinációt lehetővé tevő rendszereket, és azok integrációját építse ki. Így biztosítja mindazokat az információkat, melyek segítségével a közlekedés lebonyolítható és befolyásolható.

A különböző informatikai rendszereket a közlekedés minden területén (a légi, vízi, vasúti személy- és áruszállításban, valamint a személyi és közösségi közúti közlekedésben egyaránt) használják. A közutakon például a tömegközlekedési járművek irányítását, a gépjárművezetők tájékozódását, valamint a forgalom befolyásolását segítik, míg a vasúti közlekedésben – annak viszonylag zárt, de annál összetettebb rendszere miatt – ennél jóval sokrétűbb célokat is szolgálnak. Gyorsabbá, gazdaságosabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá  teszik a személy- és áruszállítást a vasúttársaságok számára;  megkönnyítik a helyes vezetői döntések meghozatalát, segítségükkel javulhat az áruszállítási szolgáltatások minősége, a szolgáltatók egyre megbízhatóbb információkkal szolgálhatnak partnereik részére; nem utolsósorban pedig a rendelkezésre álló eszközök jobb kihasználása, valamint korszerű és költségkímélő nyilvántartása is lehetővé válik általuk.

Néhány példa a közlekedésben használt informatikai rendszerekre:

  • menetrendi információ-szolgáltató rendszer
  • gépi menetjegykiadó rendszer
  • megrendelés-kezelő rendszer
  • fedélzeti utas-tájékoztató rendszer
  • individuálisan használható navigációs rendszer
  • forgalomirányító rendszer
  • fizikai helymeghatározáson alapuló jármű-követő rendszer

Map

Kapcsolat

Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/B. fsz. 9-10.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 2. emelet 282.
Telephely: 8171 Balatonvilágos, Ady Endre utca 20.
Telefon: +36 20/359 7843